Xanh hôm nay, vững bền mai sau

1 tuần trước 10
"Chắp cánh khởi nghiệp xanh" có hai từ khóa "khởi nghiệp" và "xanh". Vì chữ "xanh", cuộc thi khó, thử thách hơn.
Đọc toàn bộ bài viết