Trấn Thành: "Tôi không ngạo mạn vì biết mình chẳng là gì ở thế giới này"

1 tuần trước 9
"Trấn Thành là rất nhiều đối với người hâm mộ. Nhưng Trấn Thành không là gì cả đối với người không thích Trấn Thành" - diễn viên, MC chia sẻ.
Đọc toàn bộ bài viết