Phụ nữ trong tranh triệu USD của danh họa Việt

1 tuần trước 13
Phụ nữ mặc áo dài, đội mấn hoặc nón lá là hình ảnh quen thuộc trong tranh triệu USD của các danh họa Việt.
Đọc toàn bộ bài viết