Nữ văn sĩ Pháp thắng giải Nobel Văn học 2022

1 tháng trước 22
Nữ văn sĩ người Pháp, Annie Ernaux, là người vinh dự dành giải thưởng Nobel Văn học 2022.
Đọc toàn bộ bài viết