Nhà tạo mẫu tóc Việt sẽ đi cắt tóc miễn phí vòng quanh thế giới

1 tháng trước 17
TTO - "Tôi tin mình có tấm lòng thì sẽ đến được với những người có tấm lòng" - nhà tạo mẫu tóc Sky Lê nói về kế hoạch đi khắp 5 châu, cắt tóc miễn phí cho mọi người và kêu gọi ủng hộ Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF).
Đọc toàn bộ bài viết