Nếu chồng an phận, vợ nên vẫy vùng

1 tháng trước 25
Nếu chồng an phận, vợ nên vẫy vùngNếu lấy một người chồng không có chí tiến thủ, thì người vợ phải mạnh mẽ, chứ thỏa hiệp theo thì khổ cả đời?
Đọc toàn bộ bài viết