Netflix gỡ bỏ phim 'Little Women' vì xuyên tạc lịch sử Việt Nam

1 tháng trước 23
Đại diện Netflix cho biết đã bỏ phim Hàn "Little Women" khỏi nền tảng tại Việt Nam, theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Đọc toàn bộ bài viết