Lạm phát tại Anh tăng cao nhất trong vòng 40 năm qua

5 ngày trước 16
Mức lạm phát giá tiêu dùng tại Anh đã lên tới 9,1%, cao nhất trong số các nước G7 và là tỷ lệ lạm phát cao nhất từng được ghi nhận trong vòng 40 năm qua ở nước này.
Đọc toàn bộ bài viết