Hơn 50 tranh Bùi Xuân Phái lần đầu được triển lãm

5 ngày trước 20
Hơn 50 tranh của danh họa Bùi Xuân Phái - trong đó nhiều bức ông vẽ cuối đời - lần đầu được công bố.
Đọc toàn bộ bài viết