Gừng nhận ra điều bất ngờ về Blacka, hồi hộp khi gặp lại Rhymastic và Touliver | Rap Việt - Mùa 2

1 tuần trước số 8