Đàm Vĩnh Hưng: Khi có con tôi chia sẻ với Mỹ Tâm ngay

1 tháng trước 19
Sự xuất hiện của Polo khiến tôi thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến suy nghĩ, hành động, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận.
Đọc toàn bộ bài viết