Có gì trong hộp NFT show nhạc In The Mirror?

5 ngày trước 16
Mỗi hộp NFT sẽ chứa những hình ảnh, video, ca khúc độc bản chưa từng công bố của Văn Mai Hương và Lân Nhã.
Đọc toàn bộ bài viết