Ca sĩ Hồ Lệ Thu: Không bao giờ có chuyện tôi lên xe hoa lần 4!

5 ngày trước 14
Và, sẽ không bao giờ có chuyện Hồ Lệ Thu lên xe hoa lần 4!, ca sĩ nói chắc nịch với VietNamNet.
Đọc toàn bộ bài viết