'Bố Trần Tiến đợi Lê Vi về rồi mới... đi'

1 tuần trước 9
Ba người con gái tài danh là Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều ở bên NSND Trần Tiến trong những phút cuối đời của cha.
Đọc toàn bộ bài viết