12 con giáp trong tranh của Tề Bạch Thạch

1 tuần trước 13
Họa sĩ Trung Quốc Tề Bạch Thạch vẽ con hổ mang nét hiền lành, hồn nhiên, con ngựa thoát dây cương phóng khoáng.
Đọc toàn bộ bài viết